Preisliste Stand 01/2009

PhoTopoL Orthopro: (P1+P3+P4)                                                                                                  2.900 Euro

Best.-Nr: P01010

 

PhoTopoL Orthophoto: (P1+P4+T4)                                                                                              5.900 Euro

Best.-Nr: P01020

 

PhoTopoL Digit Stereo: (P1+P2+T1+T2)                                                                                        7.900 Euro

Best.-Nr: P01025

 

PhoTopoL Basic Stereo: (P1+P2+T1+T3)                                                                                       8.900 Euro

Best.-Nr: P01030

 

PhoTopoL Profi Stereo: (P1+P2+T1+T4)                                                                                       9.700 Euro

Best.-Nr: P01035

 

PhoTopoL Premium: (P1+P2+P4+P5+T1+T4)                                                                             12.900 Euro

Best.-Nr: P01050

 

PhoTopoL–Atlas:  (Premium + AtlasDMT MegaCorr)                                                                      16.400 Euro

Best.-Nr: P01100


Optionen:
 

Neu!!! PhoTopoL-Orthomatch:                                                                                                      6.500 Euro

Best.-Nr: P02010

AEROSYS Module für die Aerotriangulation:

Name

Zahl der Fotos

Preis

OEM

15

kostenlos

GIS

25

320 €

PhoTopoL Special Edition

50

480 €

Intro

100

800 €

Pro

2000

1.600 €

Ultra

10.000

3.200 €